Avlopp & Dränering

 

JJS Sten & Markteknik i Jönköping AB | Box 7. 562 02 Taberg

 

©glans-it produktion 2016

 

Vatten/Avlopp:

 

De kan vara lockande att göra en ny entrétrappa en stor altan eller en vacker mur mm. Men se till att börja i rätt ände "under marken" Något av de viktigaste sakerna är ett fungerande vatten och avloppssystem. Är du osäker på hur gamla dina rör är, om de är gjutjärn, betong eller plast. De kanske har växt in rötter eller spruckit under årens lopp. Du kan lätt undersöka detta genom att kontakta JRAB som med tv inspektion bedöma systemets status. Vi på JJS hjälper dig att byta dina ledningar, vi fotograferar och dokumenterar under arbetets gång som vi sedan redovisar för kunden.

 

Tveka inte att kontakta oss:

 

 

 

Dränering:

 

  • Brister i väggdränering för källarväggar och dräneringsledning gör att grunden kan komma att stå i vatten alternativt att vatten kan stå mot källarväggen vilket kan ge inläckage och kapillär sug i grunden.

 

  • Avsaknad av kapillärbrytande skikt innebär att vatten kan vandra kappillärt in i väggen och upp genom grundsulor.

 

  • Avsaknad av värmeisolering ökar temperaturen och ångtrycket/ånghalten i marken så att vi får inåtgående fuktvandring.

 

  • Täta skikt på grundmurens utsida innebär att all fukt måste torka innåt, vilket kan förosaka fuktproblem, missfärgningar mm.

 

  • Invändig värmeisolering ger kall källarvägg med hög relatig fuktighet, liknande den som är i marken.

 

  • Mark som lutar mot huset och stuprör som slutar för högt ger vatten mot källarväggen och kapillär sug in i väggen