Miljö & Kvalite

 

JJS Sten & Markteknik i Jönköping AB | Box 7. 562 02 Taberg

 

©glans-it produktion 2016

Miljöpolicy

 

 • Våra anställda informeras och motiveras för att efterleva företagets miljömål.
 • Vi tar ansvar för miljön i vårt dagliga arbete.
 • Vi skall följa upp, utveckla och förbättra vårt miljöarbete.
 • Vi ska uppnå kvalitet och lönsamhet utan att göra avkall på miljön.
 • Hålla sig informerad och informera om olika produkters miljöpåverkan.
 • Vi ska följa miljölagstiftningen för vår verksamhet.

 

 

 

Kvalitetspolicy

 

 • God kvalite uppkommer inte av en slump, den byggs in av dom som bygger.
 • Att alltid tillhandahålla rätt kvalitet säkerställs genom kompetens, utveckling, erfarenhet samt konturnerlig uppföljning.
 • Arbetet skall präglas av lyhördhet och respekt för kundens önskemål och förväntningar.
 • Utföra uppdraget inom tidsramarna.
 • Arbeta för långvarit förtroende hos våra kunder.