park & trädgård

 

JJS Sten & Markteknik i Jönköping AB | Box 7. 562 02 Taberg

 

©glans-it produktion 2016

 

Park & Trädgård

 

Inom JJS Sten & Markteknik har vi många års kompetens av trädgårds anläggning, design och marklösningar för en enklare skötsel och framför allt ett modernt utseende. Vi kan föreslå växt material och vilka jord förbättringar som just dina växter behöver för ett långt och friskt liv. Gräsmattan är också något som kan behöva ses över efter många år, då kan vi erbjuda hel renoveringar med såväl ny frisk jord som fina fröblandningar eller "färdig gräs" (rull gräs). Ibland kan det vara aktuellt med flytt av buskar,träd eller beskärningar, då kan vi avgöra och utföra detta på bästa sätt. Växter köper vi av duktiga odlare i skåne och Holland beroende på kundens önskemål angående sort och storlek på växtmaterialet.

 

Tveka inte att kontakta oss för ett hembesök.

 

 

Snöröjning

 

Vi åtar oss snöröjning och halkbekämpning inom Taberg och Barnarp där vi idag röjer med 3st lastmaskiner som uppfyller de högsta miljökraven.